Anh Huy (C.A – Q.Liên CHiểu – Đà Nẵng) Mua 2 lần chiếc bật lửa đồng đều bị xếp xin mất, đang đặt thêm 1 chiếc nữa

Tôi mua bật lửa không phải vì tôi nghiện thuốc mà tôi thấy đẹp quá tôi mua mang theo người để may mắn cũng vì lý do đam mê hay sưu tầm, trong nhà đang có một tủ đựng bật lửa các loại nhưng cứ thích mua về để bày cho đủ bộ. Bạn đến chơi ai cũng xem tò mò